English/Español/Català/
Els Fiasco Awards volen premiar els millors projectes de l'àmbit TIC que han acabat en FIASCO, a fi de potenciar l'esperit crític, fomentar l'actitud positiva envers els entrebancs del camí cap a l'èxit i, per què negar-ho, per divertir-nos! Més »
Don't be afraid (D'on ve el fred? - ¿Dónde vive Alfredo?)
Fiascos finalistes
SAGA, Sistema d'Administració i Gestió Acadèmica

Història

El SAGA és el Sistema d'Administració i Gestió Acadèmica que el Departament d'Educació posa a disposició de tots els mestres dels centres educatius públics de Catalunya. El nou sofware vol millorar el Winsec, l'aplicació que fins aleshores gestionava les notes i els expedients del milió aproximat d'alumnes de les 2.500 escoles i instituts públics.

El fiasco

El descontentement del professorat amb el SAGA és evident cada vegada que s'acosten les avaluacions trimestrals. La dificultat a l'hora d'introduir les notes i actualitzar els expedients porta a molts mestres a acabar refent-ho manualment i moltes vegades les disfuncions de l'aplicatiu no permeten atorgar certes titulacions. Davant dels problemes, molts centres han tornat al Winsec que, tot i que és bastant obsolet, ofereix més fiabilitat que el modern SAGA.

Què n'hem après?

La introducció massiva de les noves tecnologies en el món educatiu és un dels principals reptes per encarar adequadament la transició cap a una veritable Societat de la Informació. No és un repte fàcil: cal reconvertir el professorat, actualitzar els objectius i els programes educatius, disposar de nous equipaments i dissenyar nous models de gestió de la informació. Quan es comprova que un aplicatiu no resol les necessitats dels usuaris, en aquest cas els mestres, necessita una reacció més ràpida.

COMPARTEIX ELS FIASCO AWARDS
FAS
Fiasco Awards Sponsor
Another lovely web by Meddia